ALV

  
Datum: 22-11-2018
Tijdstip: 16.15 uur
 
Locatie: Westland Adviesgroep te ’s-Gravenzande (Gasthuislaan 10)
 
Omschrijving:

Beste leden,

 

Op 22 november 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. U bent van harte welkom bij Westland Adviesgroep te ’s-Gravenzande (Gasthuislaan 10).

 

Het programma luidt als volgt:

16.15 uur: ontvangst met koffie bij Westland Adviesgroep

16.45 uur: burgemeester Van Ardenne

17.00 uur: aanvang Algemene Ledenvergadering

17.30 uur: borrel en buffet (verzorgd door Poleij)

19.00 uur: einde

 

Uw aan- of afmelding zie ik graag voor 14 november tegemoet in verband met de bestelling van het buffet.

 

Tijdens de ALV zal een bestuurswisseling plaats vinden. Michiel Vogelaar (voorzitter) en Yves Odinot (PR, communicatie & ledenwerving) zullen aftreden. Als nieuwe voorzitter zal René van der Linden (Westbouw) worden voorgedragen. Als bestuurslid PR, communicatie & ledenwerving zal Chantal van Dijk (Rabobank) worden voorgedragen. Indien René van der Linden voorzitter wordt, zal zijn functie als bestuurslid Belangenbehartiging vrijvallen. Voor deze functie wordt Maurice Robers (Wood Creations) worden voorgedragen. 

 

Daarnaast zal tijdens de vergadering aandacht worden gevraagd voor de invulling van de bestuursfunctie van Margreet van der Poll (Evenementencommissie) en Theo Prins (Penningmeester). 

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Linda Ruygrok-de Zeeuw

 

P.S. De agenda, notulen ALV 2017 en jaarstukken worden u bij afzonderlijk bericht nagezonden.