Nieuws

IM Bob Varekamp

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van Bob Varekamp. Bob was één van de grondleggers van de 's-Gravenzandse Ondernemers Vereniging (VOG). In 2005 ontstond VOG vanuit Industrieel Bedrijfsleven 's-Gravenzande (IBG). Bob's enthousiasme, doorzettingsvermogen en brede politieke en zakelijke netwerk hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de succesvolle ontwikkeling van onze ondernemersvereniging.

Om onze waardering hiervoor te laten blijken, ontving Bob een onderscheiding als erelid van de VOG. We zullen Bob herinneren als een gedreven professional, enthousiast bestuurder en bijzonder persoon.

Namens het bestuur van VOG,
Michiel Vogelaar


Speednetwerken verveelt niet snel

Een groot aantal VOG-leden heeft op donderdag 27 maart 2014 deelgenomen aan het eerste VOG-Speednetwerk Event. VOG-lid Dave Mead, Outside-in marketing & communicatie, heette de ondernemers welkom op de buitenschoolse opvanglocatie Upst@irs van Okidoki Kinderopvang en zette de deelnemers vervolgens aan de slag met een rappe netwerkformule. Het duurde niet lang voor verschillende deelnemers lieten weten dat ze in een kort tijdbestek veel te weten waren gekomen over de bedrijven van medeleden waar ze daarvoor geen weet van hadden. Visitekaarten wisselden druk van hand en gezien de vele verzoeken zal VOG een dergelijke speednetwerksessie vaker herhalen.